Jegyzőkönyv - Nagy-Eged hegy letöltés

Környezettani alapismeretek előadás
- A fogyasztói társadalom környezeti képe és politikája
letöltés
- A Föld, egyetlen ökológiai renszer letöltés


Fokozottan védett állatok listája letöltés

Védett gerincesek listája
letöltés

Védett gerinctelenek listája
letöltés

Védett madarak listája
letöltés

Természetvédelem I. előadás (2013/2014. tanév I. félév)   
letöltés

Talaj adatlap nemzetközi 2013. letöltés

Tiszafüred térkép letöltés


Jegyzőkönyv (Ökológiai és környezetelemzési terepgyakorlat) letöltés


Környezetvizsgáló módszerek dolgozat felépítése letöltés


Meteorológiai mérések feladatlap  letöltés

Talajszelvény elemzése feladatlap  letöltés

Gombaismeret - fajlista  letöltés


Biomonitoring és környezetállapot értékelés előadások:
1. A biomonitoring és a környezetállapot értékeléssel kapcsolatos alapfogalmak  letöltés
2. Környezetértékelési módszerek  letöltés
3. Monitoringrendszerek  letöltés
4. Hidrológiai monitoring rendszerek letöltés
5. Talajok monitorozása  letöltés
6. Tájak monitorozása   letöltés
7. Életközösségek monitorozása  letöltés
8. Települési környezet monitorozása  letöltés
9-10. Környezeti hatásvizsgálat   letöltés
11. Környezeti hatásvizsgálatok módszerei  letöltés
12. A környezettani hatásvizsgálat hazai gyakorlata   letöltés


Társulások (Természetvédelem II. gyakorlathoz)  letöltés


Környezeti kémia I. gyakorlatok:
Szulfát-ion meghatározás letöltés
Klorid-ion meghatározás letöltés
Lúgosság, összes-keménység meghatározás letöltés
Kalcium és magnézium ion meghatározás letöltés
Kémiai oxigénfogyasztás meghatározása letöltés
Nitrát-, nitrition reakciói letöltés
Vas (II)-(III)-, mangán (II)-ionok reakciók letöltés
Csapadékképződési reakciók letöltés
Gravimetria letöltés
Analitikai reakciók jellemzése letöltés


Környezeti kémia II. tételsor 
letöltés


Környezeti kémia II. gyakorlat:

Elektroanalitikai módszerek letöltés
Sóoldatok kémhatás, sók hidrolízise letöltés
Sósav meghatározása letöltés
Potenciometrikus titrálás  letöltés
Vezetőképesség meghatározása, sósavmeghatározás  letöltés
Spektrofotometria  letöltés
Talajvizsgálatok  letöltés


Környezettechnológia gyakorlatok:
1. gyakorlat letöltés
2. gyakorlat letöltés
3-4. gyakorlat letöltés


Környezetvédelmi jog és igazgatás
2000/60/EK direktíva  letöltés
A veszélyes hulladékok  letöltés
Állatvédelem Magyaroroszágon  letöltés
Felelősség az emberi környezetet veszélyeztető magatartásokért  letöltés
Környezetvédelem Magyarországon a hulladékjog szempontjából  letöltés
A területrendezés és a műemlékvédelem  letöltés
"Unokáink sem fogják látni"  letöltés