Dr. Dobos Anna szakdolgozati témái

1. Védett területek geológiai és felszínalaktani értékeinek természetvédelmi szempontú állapotfelvételezése, kataszterezése
2. Geológiai és felszínalaktani tanösvények állapotfelvételezése és azok településfejlesztési tervekbe való integrálási lehetősége
3. Kistájak tájföldrajzi bemutatása
4. Kistájak, védett területek geomorfológiai térképezése
5. Magyarországi települések természeti és kultúrtörténeti értékeinek felvételezése, értékelése
6. Geológiai és felszínalaktani tanösvények állapotfelvételezése és azok oktatásban való alkalmazásának lehetősége
7. A Bükkalja geomorfológiai térképezése
8. A Bükkalja tájvédelmi problémái, megoldandó feladatai
9. Felhagyott bányaterületek talajeróziós és talajvédelmi kérdései
10. Eltérő adottságú hazai területek talajainak összehasonlító elemzése
11. Meteorológiai méréssorozatok és a kapott adatok értékelése kiválasztott mintaterületen
12. Az éghajlatváltozás globális kérdései
13. Geológiai és felszínalaktani értékek védelme az EU-ban -  természetvédelmi és tájvédelmi kérdések elemzése


Dr. Dobos Anna diákköri kutatási témái

1. Magyarországi mintaterületek geomorfológiai térképezése
2. A Bükkalja és a Bükk-hegység mintaterületeinek geomorfológiai térképezése
3. Védett területek geológiai és felszínalaktani értékeinek természetvédelmi szempontú állapotfelvételezése, kataszterezése
4. Magyarországi települések természeti és kultúrtörténeti értékeinek felvételezése, értékelése
5. Geológiai és felszínalaktani tanösvények állapotfelvételezése és azok településfejlesztési tervekbe való integrálási lehetősége
6. A Bükkalja tájvédelmi problémái, megoldandó feladatai
7. Geológiai és felszínalaktani tanösvények állapotfelvételezése és azok oktatásban való alkalmazásának lehetősége
8. Települési környezetvédelem és települési értékek
9. A tájvédelem általános kérdései, illetve mintaterületek felvételezése


Misik Tamás szakdolgozati témái

1. Síkfőkúti cseres-tölgyes erdő cserjeszintjének struktúra vizsgálatai. Hogyan változik az erdőben a cserjeszint a tölgypusztulást követően?
2. Egy kiválasztott, hazánkban fészkelő madárfaj ökológiai vizsgálata.
3. A madarakat ért áramütések kutatása és elemzése egy kiválasztott területen.
4. Regionális hulladéklerakók bemutatása. Gazdasági hátterük, működésük.
5. Szelektív hulladékgyűjtés. Kérdőíves felmérés a lakosság körében


Szitta Emese szakdolgozati témái

1. Az alpesi gőte (Triturus alpestris) bükki állományának felmérése és védelme
2. A Bükk kétéltű állományának felmérése és védelme
3. Valamely makrogerinctelen állatcsoport állományfelmérése egy Eger környéki kisvízfolyásban
4. A tegzesek (Trichoptera) szerepe a vízminősítésben
5. A vízbiológia oktatásának lehetőségei az iskolában


Leskó Gabriella szakdolgozati témái

1. Egy adott terület nagygomba fajainak vizsgálata
2. Különböző gombafajok termesztése
3. Egy ökoturisztikai termék kidolgozása
4. Erdei iskolai program tervezése