KÖRNYEZETTAN szak terepgyakorlatai
Gyakorlat neve
Kódja
Meghirdetés féléve
Teljesítésének javasolt ideje
Tartalma
Terepgyakorlat (5 nap) (Ökológiai és környezet-elemzési terepgyakorlat)
NBT_KV171G2
minden tanév tavaszi (2.) félév
4. félév
Összefüggő 5 napos gyakorlat, a Tisza-tó térségének komplex vizsgálata
Terepgyakorlat (3 nap) Természet-védelmi és ökotu-risztikai terepgya
korlat
NBT_KV170G1
minden tanév tavaszi (2.) félév
4. félév
3 x 1 napos tanulmányút az Aggteleki NP, a Hortobágyi NP és Heves megye 6 védett területének tanulmányozása
Tanulmányút
(Környezetvizsgáló módszerek terepgyakorlat)
Környezetvizsgáló módszerek I. gyakorlat része
 
minden tanév őszi (1.) félév
3. félév
Látogatás az Észak-Magyarországi Kör-nyezetvédelmi, Ter-mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelő-ségre és a Bükkáb-rányi Bányába
Tanulmányút
(Táj- és településtan, Barlangismeret terepgyakorlatok)
Táj- és település-tan, Barlangismeret gyakorlat része
minden tanév tavaszi (2.) félév
6. félév
Aggtelek - Baradla-barlangrendszer
Bükk-hg. - Kő-lyuk- és Hillebrand-barlang
Bükk-hg. - Diabáz barlang vagy Istállóskő
Tanulmányút
(Természetvédelem terepgyakorlat)
Természetvédelem I. előadás része
minden tanév őszi (1.) félév
3. félév
Látogatás a Bükki Nemzeti Park Igazga-tóság Felsőtárkányon lévő látogatóköz-pontjába
Tanulmányút
(Ornitológia terepgyakorlat)
Ornitológia gyakorlat része
minden tanév őszi (1.) félév
5. félév
1. Látogatás Tiszabábolna térségében. Madár-megfigyelés szikes területen vagy a Tisza folyó árterén. 2.A Tisza-tó, Poroszlói medence madárvilágának tanulmányozása.
Terepgyakorlat (Geomorfológia, Kőzet- és ásványtan)
Geomorfológia és Kőzet- és ásványtan gyakorlat része
minden tanév tavaszi (2.) félév
2. félév
Cserépfalu és a Hór-völgy
Terepgyakorlat (Geomorfológia, Kőzet- és ásványtan)
Geomorfológia és Kőzet- és ásványtan gyakorlat része
minden tanév tavaszi (2.) félév
2. félév
Szilvásvárad, Szalajka-völgy, Tardosi kőfejtő