EGYÜTT AZ ÉLHETŐ KÖRNYEZETÉRT

Kárász Imre szerkesztésében  EGYÜTT AZ ÉLHETŐ KÖRNYEZETÉRT címmel megjelent a hazai környezet- és természetvédelmi oktatóközpont hálózatot történetét és jelenét bemutató könyv

Könyvismertetés

EGYÜTT AZ ÉLHETŐ KÖRNYEZETÉRT

Harminc éves a magyarországi környezet- és természetvédelmi oktatóközpontok hálózata

Szerkesztette: Kárász Imre

Kiadó: Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület, Eger, 2013.

ISBN 978-963-08-6110-6

Terjedelem: 175 oldal

Paraméterek:  készült A/5 méretben, színes kartonborítóval, 80 g-os papíron, 5 táblázattal, 5 színes ábrával, 7 fekete-fehér és 247 színes képpel, digitális technológiával.


Tartalom

A könyv a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Szövetsége (KOKOSZ) megalapításának 15. évfordulója készült CD nyomtatott változata.

A kiadvány két fő részből áll. Az első részben mintegy 60 oldal terjedelemben összefoglalták benne a KOKOSZ előzményeit, a megalakulásához vezető utat (1981-1996), majd az elmúlt 15 év (1996-2011) fontosabb történéseit (KOKOSZ történet). Részletes leírás található az oktatóközpontok sokféleségéről, működésük szintjeiről, a Kapcsolat újságról, az Enikő díj névadójáról, és táblázatokba rendezve a legfontosabb eseményekről és adatokról. Helyet kapott benne a szövetség szintű eredmények (pl. Iránytű, Erdei Iskolák, Erdei óvodák, rendezvények) és az átvállalt állami feladatok rövid, eredményorientált bemutatása és az oktatóközpontok által készített könyvek, nyomtatott és elektronikus kiadványok felsorolása is. A fejezet dokumentum értékű, hiszen a fellelhető legpontosabb információforrások alapján készült.

A második részben az aktív oktatóközpontok mutatkoznak be. Minden működő és jelenleg tagságát szüneteltető oktatóközpont lehetőséget kapott arra, hogy összeállítson magáról kétoldalnyi ismertetőt, ami tartalmi változtatás nélkül került a kiadványba. Az 55 oktatóközpont anyaga formailag és tartalmilag többé-kevésbé egységes szerkezetet kapott, így könnyen áttekinthetőek, megjelenítik a hálózat sokféleségét, segítik a szövetség és tagjainak megismertetését.

A kiadvány valódi közös munka eredménye. Az anyaggyűjtésbeli közreműködés mellett a saját bemutatkozó fejezet összeállítását többnyire az oktatóközpont vezetők végezték, a szövetségi munka összefoglalása a régi és jelenlegi ügyvivő testületet dicséri, az egyéni Enikő díjasokat tömörítő kuratórium vállalta a lektorálást és a kéziratok végleges formába öntését.

A szerkesztőnek és alkotótársainak célja a hálózat bemutatásán túl az is, hogy az oktatóközponti mozgalom múltjának fontosabb történései ne vesszenek a feledés homályába.