Katona IldikóBeosztás: adjunktus
E-mail:
Iroda: D-223.
Telefon: 36/520-400/4127
Saját honlap:

Oktatott tárgyak


Ember és környezete (előadás), Biológiai ismeretek (előadás, gyakorlat)
Környezetegészségtan (előadás, gyakorlat), A környezetvédelem tanítása (előadás, gyakorlat), Ökológia (gyakorlat), Természetjárás és túravezetés (előadás, gyakorlat), Ökoturizmus (gyakorlat)

Jelentősebb publikációk


Közlemények nemzetközi folyóiratban:
I. Katona – I. Kárász. – G. Leskó – A. Kosáros – Gy. Lakatos (2008): Role of media in students’ life and their environmental education. A survey of students aged 13 to 17. In. : Journal of Teacher Education for Sustainability, vol. 10., p. 79-90.
A. Kosáros – I. Katona – Gy. Lakatos (2007): Sustainability Pedagogy in Practice: An Example from Health Education. In: Journal of Teacher Education for Sustainability. Vol. 7., p. 79-87. Daugavpils Universety (Latvia)
I. Katona – I. Kárász – A. Kosáros – Gy. Lakatos (2006): The Role of Field Studies in the Methodological Preparation of the Teachers in Environmental Sciences. In: Journal of Teacher Education and Training. Vol. 6., p. 60-69.
A. Kosáros – I. Katona – Gy. Lakatos (2006): The Role of Higher Education in Environmental Education for Secondary Schools. In: Education and Sustainable development: First Steps Toward Changes. Vol. 1. p., 223-227. Daugavpils: Saule
 Hazai, idegen nyelvű közlemények:
I. Katona – G. Leskó – I. Kárász (2007) Environmental Learning Packages in Hungary. In:Acta Pericemonologica (rerum ambientum) Debrecina. Tomus 2, p. 268-271.
G. Leskó – I. Katona – I. Kárász – Gy. Lakatos (2007) The Role and Efficiency of the Environmental Study Packs in the Education for Sustainability. In: Acta Pericemonologica (rerum ambientum) Debrecina. Tomus 2, p. 136-149
 Hazai közlemény
Leskó G. – Katona I. – Kárász I. – Lakatos Gy. (2007) A környezeti oktatócsomagok szerepe és hatékonysága a fenntarthatóságra oktatásban. In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Pericemonologica XXXIV., p. 19-29.
 Főiskolai jegyzet
Légrády Gy. – Kárász I. – Katona I. (2004): Gyakorlati praktikum II. (Biológiai és természetvédelmi gyakorlatok). Pedagógus Környezeti Továbbképzés sorozat 19. kötet. EKF Környezettudományi Tanszék, Eger, pp. 1-150.
 
Tudományos konferenciákon, rendezvényeken részvétel, előadás, poszter előadás
 Katona I. – Kárász I. (2005): A terepgyakorlatok szerepe a környezetvédelem szakos tanárok módszertani felkészítésében. Tanárképzés – Szociális képzés – Gyermekvédelem konferencia. EKF Pedagógiai-Pszichológiai és Tanárképzési Fakultás. Eger, 2005. november 10-11. Konferencia kötet p. 234-240.
Kosáros A. – Katona I. – Lakatos Gy. (2005): A felsőoktatás szerepe a középiskolai környezeti nevelés eredményességében. Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia: „A vidék jövőjéért, a jövő vidékért”. Kecskemét, 2005. augusztus 23-24.
I. Katona – G. Leskó – A. Kosáros – I. Kárász (2008): A média szerepe a környezeti nevelésben egri diákok körében végzett felmérés alapján. In: Konferenciakötet. IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Debrecen, 2008. március 28-29.
I. Katona – G. Leskó – I. Kárász (2007) Environmental Learning Packages in Hungary. In: Abstracts Guide. The 5th International Journal of Teacher Education and Training Conference, Debrecen, May 30 – June 2. 2007, p. 40, (poster pres.)
G. Leskó – I. Katona – I. Kárász – Gy. Lakatos (2007) The Role and Efficiency of the Environmental Study Packs in the Education for Sustainability. In: Abstracts Guide.The 5th International Journal of Teacher Education and Training Conference, Debrecen, May 30 – June 2., 2007, p.18
A. Kosáros – Gy. Lakatos – I. Katona (2007) Health Education in Secondary Schools. In: Abstracts Guide. The 5th International Journal of Teacher Education and Training Conference, Debrecen, May 30-June 2. 2007, p. 17.
I. Katona – G. Leskó – Gy. Lakatos –I. Kárász – A. Kosáros (2008) The Role of the Media in the Environmental Education on the Basis of a Survey Among Students Between the Age of 13-17 Years. In: Collaboration on Education for Sustainable Development. Proceeding CD. The 6th International Journal of Teacher Education and Training Conference, Eskisehir, June 4-7, 2008, Pp. 296-319 (oral pres.)
G. Leskó – I. Katona – I. Kárász – Gy. Lakatos (2008) The Role and Possibilities of the Hungarian Open-Air school Network in the Education for Sustainability. In: Collaboration on Education for Sustainable Development. Proceeding CD. The 6th International Journal of Teacher Education and Training Conference, Eskisehir, June 4-7, 2008, Pp. 370-379 (oral pres.)
G. Leskó – I. Katona – I. Kárász – Gy. Lakatos (2007) Application of the environmental educational packages in the education for sustainability in the secondary and elementary schools. The 1st International Conference Environment – Natural Sciences – Food Industry in European Context (ENSFI) Conference Guide. Baia Mare, November 16-17, 2007, p.
I. Kárász– I. Katona – A. Kosáros – Gy. Lakatos (2006): The Role of Field Studies in the Methodological Preparation for Teachers in Environmental Sciences. In: Education for Democracy as a Part of Education for Sustainable Development. Conference Guide. The 4th International Journal of Teacher Education and Training Conference, Helsinki, May 31 – June 3, 2006, p. 68 (Abstract) (poster pres.)
D. Izsó – I. Katona – Gy. Lakatos (2006): The BISEL Method in the Hungarian Education System. In: Education for Democracy as a Part of Education for Sustainable Development. Conference Guide. The 4th International Journal of Teacher Education and Training Conference, Helsinki, May 31 – June 3, 2006, p. 67 (Abstract) (poster pres.)
I. Katona – I. Kárász – D. Izsó – Gy. Lakatos (2005): Importance of Methodological Courses in Teacher Eucation and Training. Proceeding CD. Detlev Lindau-Bank-Klaus Dieter Scheer (Ed.): „Holistic Education” sustanable Development, Culture and Education. Conference Guide. Vechtaer Verlag für Studium, Wissenschaft und Forschung. Pp. 445-455. The 3rd International Journal Of Teacher Education and Training Conference, May 2005 (Vechta – Germany) (poster pres.)
D. Izso – I. Katona – Gy. Lakatos (2005): Development of Practical Education in Water Quality Protection for the Sustainability. Proceeding CD. Detlev Lindau-Bank-Klaus Dieter Scheer (Ed.): „Holistic Education” sustanable Development, Culture and Education. Conference Guide. Vechtaer Verlag für Studium, Wissenschaft und Forschung. Pp. 436-444. The 3rd International Journal Of Teacher Education and Training Conference, May 2005 (Vechta – Germany) (poster pres.)
Kárász I. – Katona I. – Dobos A. (2004): A szakmódszertani gyakorlatok helyzete a környezetvédelem szakon. III. Felsőoktatási Környezettani Képzési Ankét, Szombathely, 2004. november 5-6.
Kárász I. –Dobos A. – Katona I. (2004): A Környezetvédelem szak gyakorlati képzésének tapasztalatai tíz év tükrében (1994-2004). III. Felsőoktatási Környezettani Képzési Ankét, Szombathely, 2004. november 5-6.