Dr. Dobos AnnaBeosztás: főiskolai docens
E-mail:
Iroda: D-222.
Telefon: 36/520-400/4167
Saját honlap:

Tudományos fokozat


PhD. (2001)  „A Hór-völgy fejlődéstörténete és természetvédelmi szempontú tájanalízise”

Oktatott tárgyak


 Oktatás felsőfokú oktatási intézményben:
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (1992-1996),(geográfus szakképzés)
Regionális természeti földrajz, szeminárium: Ázsia (IV. évf.)Regionális természeti földrajz, szeminárium: Ausztrália (IV. évf.)Regionális természeti földrajz, szeminárium: Európa (III. évf.)Magyarország tájai, előadás (0. évf.)
 Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger (1996-),
1.      Nappali és levelező tagozat, biológia-környezetvédelem szak - (tantárgyfelelős előadó, 1996-)
2.      EMBER és TERMÉSZET Továbbképző Kurzus (tantárgyfelelős előadó, 2000-2002)
3.      TERMÉSZETISMERET és KÖRNYEZETKULTÚRA szakirányú továbbképzési szak (tantárgyfelelős előadó, 2000)
1996-             A környezetvédelem földtudományi alapjai (ea. és gy.)1996-              Táj- és településföldrajz (ea.)
1996-              Klimatológia (ea.)
1997-               Környezetvédelem és társadalom (ea.)
1998-               Magyarország tájai (speciál kollégium, ea.)
2000       Földtudományi gyakorlatok (gy.)
2002-      Földtudományi ismeretek (ea.)
2004-      Ember és környezete (ea.)

4.      BSC Terepi környész szakirány(tantárgyfelelős, Nappali és Levelezős képzés):
1.      Környezeti földtudomány (Geomorfológia)(2+2      K+Gy)
2.      Éghajlattan (2+0      K)
3.      Környezetvizsgáló módszerek I. (2+2      K+Gy)
4.      Környezetvizsgáló módszerek I.  (2+2      K+Gy)
5.      Terepgyakorlat (5 nap, Tiszafüred)    (Gy)
6.      Terepgyakorlat (Természetvédelem, 3 nap)  (Gy)
7.      Táj- és településtan:
          Táj- és településföldrajz  (2+0      K)
         Táj- és település értékelés  (0+2      Gy)
8.      Természetismeret
           Kőzetek és ásványok  (0+2      Gy)
9.      Magyarország tájai   (2+0      K)
10. Barlangismeret (0+2      Gy)

Debreceni Egyetem (2006 – 2008):
1.      Magyarország tájai (előadás, geográfus és környezetvédelem szakos hallgatók számára, helyettesítés, 2006/2007. I. félév, 2006/2007. II. félév; 2007/2008 II. félév)
2.      Tájdegradáció – tájfejlődés (PhD-kurzus, 2006/2007. I. félév, 2007/2008 I. félév)

Kutatási, tudományos tevékenység


Főbb kutatási témakörök
1989-1996.          Negyedidőszaki szediment-vizsgálatok, felszínfejlődési rekonstrukció a Hór-völgy bükkaljai szakaszán, a Cserépfalui-medencében.
1990-2000.          Részletes geomorfológiai térképezés (M=1:10 000) a Hór-völgy bükkaljai és déli-bükki szakaszán, különös tekintettel a hegylábfelszíni és középhegységi periglaciális formakincsre.
A kőzetminőség, a földtani szerkezet és a periglaciális formaképződés kapcsolatának feltárása fagykamrai és víztelítettségi kísérletekkel (OTKA).
1995-              Tájtervezési problémák, a geológiai és geomorfológiai értékvédelem helyzete a Bükki Nemzeti Park területén.
1996-                            Az IUCN zónarendszer és az ESA-területek bevezetésének aktuális kérdései a BNP területén, a geológiai és geomorfológiai értékvédelem vonatkozásában.
                        Természetvédelmi szempontú tájanalízis a Hór-völgyben
2002-                            Geológiai és geomorfológiai értékek kataszterezése a BNP puffer-
                        zónájában.

Jelentősebb publikációk


1.             Dobos A. (1992): A Hór-völgy fejlődése Bogács és Cserépfalu között,Diplomamunka, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék, Debrecen, 1-29.
2.             Pinczés Z. - Martonné Erdős K. - Dobos A. (1993): Eltérések és hasonlóságok a hegylábfelszínek pleisztocén fejlődésében, Földr. Közl. 3. szám, Budapest, 149-162.
3.             Dobos A. (1997):Periglacial features and surface rock type: examples from the S-Bükk Mountains, North Hungary, Z. Geomorph. N. F., Suppl.-Bd. 110, Berlin-Stuttgart, 115-124.
4.             Dobos A. (2000): A Hór-völgy fejlődéstörténete és természetvédelmi szempontú tájértékelése, Doktori (PhD) értekezés, + I-II. Melléklet, Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Debrecen, 1-119.
5.             Dobos A. (2001): Az átmeneti (puffer)-zóna geológiai értékvédelemben játszott szerepének bemutatása egy bükkaljai mintaterület alapján, „A földrajz eredményei az új évezred küszöbén”, A Magyar Földrajzi Konferencia tudományos eredményei, SZTE TTK Természeti Földrajzi Tanszék, Szeged, CD-kiadvány, 1-17.
6.             Dobos A. (2002): A Bükkalja II. Felszínalaktani leírás, in: Baráz Csaba (szerk.): A Bükki Nemzeti Park, Hegyek, erdők, emberek, Bükki Nemzeti Park, Eger, 217-228.
7.             Dobos A. – Ilyés Z. (szerk.) (2005): Földtani és felszínalaktani értékek védelme, A 2002. október 4-5-én az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszéke szervezésében megrendezett Magyar Geomorfológus Találkozó előadásai, EKF Földrajz Tanszék – Környezettudományi Tanszék, Eger, 1-382.
8.             Dobos A.– Schmidt J. (2005): Tájtényezők kapcsolatának vizsgálata a verpeléti Várhegy és környezetének példáján I. Geológiai felépítés, negyedidőszaki üledékek vizsgálata, Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series TOM. XXXII., Sectio Biologiae, EKF Tudományos Közleményei, Eger, 47-61.
9.             Dobos A.– Marschhall Z. - Schmidt J. (2005): Tájtényezők kapcsolatának vizsgálata a verpeléti Várhegy és környezetének példáján II. Geomorfológiai, éghajlati, vízrajzi adottságok, talajtani és botanikai vizsgálatok. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series TOM. XXXII., Sectio Biologiae, EKF Tudományos Közleményei, Eger, 62-77.
10.         Dobos A. (2006): Éghajlatváltozások bizonyítékai a Bükkalján geológiai feltárások alapján, in: Újfaludy L. (szerk.) Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. XXXIII. Sectio Pericemonologica, EKF Tudományos Közleményei, Eger, 47-70.